Privacy voorwaarden

Bij Electro Assistance vinden we uw privacy belangrijk!

We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke informatie.
Hieronder vindt u de privacyverklaring waarin wij uitleggen wat er precies gebeurt met deze gegevens.

Electro Assistance, Beverensestraat 95, 8850 Ardooie, Belgie treft alle
passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet
op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de
Verwerking van Persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op
alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten die worden
aangeboden door Electro Assistance.

Welke informatie wordt er verzameld?

Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de gegevens die door u werden doorgegeven in kader van de uitvoering van onze diensten.

– Voor- en achternaam
– Woonadres
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer
– Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
– Btw-nummer (indien van toepassing)
– Overige betaal- en facturatieinformatie
– Toestelgegevens (type, serienummers, etc.)

Hoe gebruiken we deze informatie?

– Het maken van afspraken
– Het uitvoeren van overeenkomsten
– Klantenservice
– Wettelijke verplichtingen
– Beslechting van geschillen
– Overige directe communicatie

Uw gegevens worden in ons datasysteem bewaard. Als u uw gegevens na het uitvoeren van onze diensten wil laten verwijderen, met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren, kan u contact met ons opnemen.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens blijven binnen ons systeem om ze te beschermen tegen diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt indien dit niet nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Wij kunnen sommige gegevens delen met dienstverleners en overheidsinstanties. Deze dienstverleners zijn ook betrokken bij het uitvoeren van onze overeenkomst. Bijvoorbeeld:

– Om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren waar partnerdiensten bij betrokken zijn
– In gevallen waar we uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen van u
– Als we hiertoe worden verzocht in het kader van rechtshandhaving
– Indien onze overeenkomst niet gehandhaafd wordt en er een incassobureau ingeschakeld moet worden
– Om onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden

Kan ik mijn gegevens beheren?

U hebt onder meer het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op het aanvullen, bijwerken, wijzigen of wissen hiervan, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Electro Assistance, Beverensestraat 95, 8850 Ardooie, Belgie of via electro-assistance@skynet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.